Emmi Jansson

Kohti parempaa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta lapsen kanssa

Lapsikuiskaaja ®

Lapsikuiskaaja ®

NLP Practitioner -koulutukset
Valmennukset NEPSY:n ja NLP:n keinoin
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysit

 • YTM (pääaineena sosiaalityö, sivuaineena psykologia)
 • Generative NLP Trainer
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
 • Neljän lapsen äiti

NLP Practitioner -koulutusta tilauksesta
Uudenmaan ja Hämeen alueella!

NLP Practitioner -koulutus, joka on räätälöity kasvatusalan työntekijöille, lasten kanssa työssään toimiville yritysten työntekijöille ja lasten vanhemmille

Lapset ovat yhteiskunnan tulevaisuus – ja tulevaisuuteen olisi tärkeä panostaa! Vanhemmuus on yksi yhteiskunnan haastavimmista rooleista. Vanhempana olo on usein suurta tasapainottelua omien tarpeiden ja lasten tarpeiden välillä. Vanhemmuus on usein myös jaettu puolison kanssa, ja tämä asia tuo voimavarojen lisäksi toisinaan myös lisää isoja konflikteja vanhemmuuteen. Yksinhuoltajilla taas on omanlaisensa kamppailut jaksamisen kanssa. Kasvatusalalla olevat ihmiset ovat usein heitä, joilta vaaditaan paljon ammattitaitoa, mutta heidän jaksamiseensa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tavoitteenani on tarjoilla NLP:n keinoin lisää kunkin henkilökohtaisia voimavaroja lasten kanssa arjessa toimiville ihmisille. Koulutuksessa saat myös työkaluja entistä parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon lasten ja aikuisten kanssa, ja opit säilyttämään oman rauhallisen hyvän tilan tilanteessa kuin tilanteessa.

NLP Practitioner -koulutus soveltuu loistavasti täydentämään vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaamista. NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit ja -menetelmät. NLP on teorian ja käytännön harjoitusten upea yhdistelmä! Se on myös tietoisuuden kasvattamisen väline. Koulutuksen avulla voi löytää piilossa olevia resursseja, oppia lisää läsnäolon taitoja ja kirkastaa omia arvoja. Koulutus vahvistaa omantyylisen elämäntien löytymistä ja itsetuntemusta. Pohja kauniille kohtaamisille myös lasten kanssa on ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen. NLP auttaa ihmisten erilaisuuteen tutustumisessa. Samalla NLP muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Samanlaisuus ihmisissä koskettaa myös syvästi.

Mielikuvaharjoittelu saattaa olla vierasta ihmisille, jotka eivät ole NLP:tä aiemmin harjoittaneet. Mielikuvaharjoittelu tulee koulutuksen aikana todella tutuksi, ja siitä saattaakin kehkeytyä valtava voimavara arkeen, kun sen hyödyn oivaltaa! Mielikuvaharjoittelun avulla omia kokemuksia voi muuttaa haluttuun suuntaan. Koulutuksen jälkeen voit käyttää mielikuvaharjoittelua myös lasten kanssa – he yleensä ovat siinä luontaisesti hyviä! Koulutuksessa oppii myös rentoutumisen taitoja. Niitä kannattaa hyödyntää myös lasten kanssa arjessa.

NLP:ssä tutkitaan myös uskomuksia ja usein käykin niin, että haitalliset uskomukset saavat kyytiä, ja elämä kevenee! Koulutuksessa opetellaan ja koetaan myös kuinka selkeyttää omia rajoja, ja näin itseä ja muita koskevien rajojen vetäminen on helpompaa ja samalla elämä helpottuu monin tavoin. NLP tarjoilee mielenkiintoisia teorioita ja harjoituksia liittyen myös mm. oppimiseen, motivoitumiseen, käyttäytymiseen, ajanhallintaan, stressinhallintaan ja neuvotteluihin. Lupaan, että koet vuorovaikutustilanteet lasten ja puolison kanssa aivan erilailla NLP-koulutuksen jälkeen! Ja lisäksi lupaan, että koet myös mielen ja kehon yhteyden entistä voimakkaampana ja saat oman viisautesi käyttöösi entistä syvemmin.

Itse olen hyötynyt kuuden NLP:n parissa vietetyn vuoden aikana NLP:stä valtavasti, niin henkilökohtaisesti kuin työelämässäkin. En osaa nimetä yhtään tilannetta elämässä, jossa NLP:stä ei olisi ollut apua.

Nähdään koulutuksessa ja aletaan heiluttelemaan NLP:n taikasauvaa sinunkin elämässäsi!

Lisää koulutuksen sisällöstä voit lukea NLP-yhdistyksen sivuilta Practitioner-kohdasta: https://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/nlp-koulutuksista/

Koulutuksen lopuksi saat NLP-yhdistyksen kriteerien mukaisen NLP Practitioner -todistuksen. Ja jotta koulutuksesta saa todistuksen, voi poissaoloja olla yhteensä kaksi koulutuspäivää. Puuttuvat poissaolot pääsee korvaamaan seuraavassa koulutuksessani tai kollegoideni koulutuksissa.

Koulutuksen jälkeen voit jatkaa NLP Master Practitioner-kurssille.

KOULUTTAJA(T):

Pääkouluttajana toimii: Emmi Jansson

Yrittäjä, YTM, Sosiaalityöntekijä, NLP Trainer, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja, neljän lapsen äiti

KOULUTUSPÄIVÄT:

16 + 1 päivää, klo 9:15-16:30

HINTA:

1290 € + 24% alv (1599,60 €)

Hinta sisältää opetuksen, laajan, yli 200 sivuisen koulutusmateriaalin harjoituksineen, todistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varmistat paikkasi maksamalla ilmoittautumismaksun (250e).

Koulutuksen voi maksaa myös osamaksuna ilman lisäkuluja.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET:

[email protected]

040-7755960

Miten valmennukseni auttaa sinua?

Valmennukseen tulevalla ei tarvitse olla mitään tiettyjä ennakkotietoja, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinulla ei tarvitse olla mielessä mitään erityistä ongelmaa, kun tulet valmennukseen, vaan voit tulla hakemaan itsellesi uusia näkökulmia lasten kanssa toimimiseen. Joskus olo voi vuorovaikutustilanteiden jälkeen olla todella raskas, etkä välttämättä tavoita syytä sille. Valmennuksessa voimme tarkastella vuorovaikutustilanteita ja löytää ratkaisuja raskaalle ololle. Osaan auttaa sinua myös silloin, jos mielessäsi on joku tietty ongelma tai vaikea tilanne, joka liittyy vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsen kanssa.

Valmennukseni avulla voit oppia

 • Pääsemään paremmalle aaltopituudelle lapsen kanssa
 • Ymmärtämään paremmin lasten erilaisia mielensisäisiä järjestelmiä
 • Puhumaan ”samaa kieltä” lapsen kanssa sekä konkreettisella että kehonkielen tasolla
 • Välttämään jatkuvaa ei-sanan hokemista arjessa
 • Tarkastelemaan omia uskomuksia liittyen kasvatukseen ja romuttamaan niitä
 • Löytämään kiitollisuuden tunteen ja läsnäolon voiman lapsiperhearjessa
 • Milloin lasta kannattaa kehua ja millaista toimintaa kannattaa kehua, jos tahtoo antaa lapselle parhaimmat mahdolliset lähtökohdat kasvaa onnelliseksi nuoreksi ja aikuiseksi
 • Systeemiteorian, joka toimii aina ja kaikkialla, myös ja varsinkin lasten kanssa
 • Erityisen hyvät työkalut arjen haastaviin tilanteisiin: opettelemme keinoja, joita pääsee käyttämään, kun lapsi kiukuttelee, raivoaa, ei kuuntele ja oma ärsytyksesi kasvaa valtavaksi
 • Miten vahvistamme valmennuksessa myös erilaisten aistitietojen käyttöä, sillä kokonaisvaltaisilla aistimuksilla saamme myös lapsiperhe-elämästä kaiken ilon irti!

Keitä voin auttaa?

Teen pienryhmävalmennuksia niin neuvoloiden asiakkaille, kerhojen vetäjille, harrastustoiminnan vapaaehtoisille, lapsien kanssa toimivien järjestöjen henkilöstölle, eri alojen ammattilaisille kuin yhteen koottujen vanhempienkin ryhmille. Yksilövalmennus on myös mahdollista. Valmennukset toteutetaan ilman lapsia, ellei erityisesti tahdota perhevalmennusta. Valmennus voidaan toteuttaa kotitoimistollani, lenkkipolulla, kahvilassa, asiakasyrityksen omissa tiloissa, missä vain molemmille sopivassa paikassa.

Miksi haluan auttaa?

Vanhemmuus on koko elämän mullistava asia. Se saattaa tuoda esille sellaisia tunteita, ajatuksia ja käyttäytymismalleja, joista itsekin yllättyy. Olen itse kokenut äitiyden elämäni suurimpana opettajana ja olen kulkenut vaikeita polkuja pitkin, ennen kuin löysin onnellisen äitiyden. Minulla on aina ollut halu auttaa toisia ihmisiä, etenkin samoja kokemuksia jakavia ihmisiä. Ja se on syy, miksi kahdeksan vuotta sitten aloitin vertaistuellisen bloginikin, jossa kerroin lastemme sairauksista, äitiyteni kipukohdista ja taistelutahdosta. Nyt on aika yhdistää omakohtainen vanhemmuuskokemukseni asiantuntijuuteeni.

Autan aikuisia ja lapsia parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Haluan tarjota työkaluja arjen pyörteisiin. Haluan, että vanhempi, kasvattaja kokisi onnistumisia kasvatuksessa. Haluan, että myös arkeen uupuneet vanhemmat uskaltaisivat olla yhteydessä minuun. Haluan mahdollisimman monen lapsen kokevan itsensä hyvinvoivaksi, merkitykselliseksi ja tärkeäksi toimiessaan aikuisen kanssa. Toivon valmennukseni tavoittavan vanhempien lisäksi muutkin lasten kanssa arjessa toimivat aikuiset, sillä kaikkialla, missä lasten kanssa ollaan tekemisissä, tarvitaan arvostavaa kohtaamista.

Kuka minä olen?

Olen valmentaja, jonka intohimona on auttaa aikuisia saavuttamaan parempi yhteys lapsiin. Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenani sosiaalityö, sivuaineenani psykologia. Olen Next Generation NLP Associate Trainer ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Olen monialainen yrittäjä: valmennuksen lisäksi teen sisällöntuotantoa ja olen bloggaaja Vaikuttajamedialla. Olen äiti neljälle lapselle, ja lasten hyvinvointi onkin minulle tärkeintä, niin kotona kuin töissäkin.

Mitä on sosiaalityö, NEPSY ja NLP?

Valmennus perustuu koulutukseeni sosiaalityötekijänä (1) ja NEPSY-valmentajana (2). Valmennuksessa käytetään erinomaisiksi havaitsemiani NLP-menetelmiä (3).

Sosiaalityö on on sosiaalisia ongelmia ehkäisevä, vähentävä tai poistava asiantuntijatyö, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteiden tasolla (4). Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja pystyy tarjoamaan monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. NEPSY-valmentaja auttaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. (5) NLP eli neurolinguistic programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. (6)

(1) Olen laillistettu sosiaalityöntekijä
(2) Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit
(3) Koulutukseni NLP:n parissa on Suomen NLP-yhdistyksen kriteerien mukainen
(4) Sosiaali- ja terveysministeriö
(5) Kirsi Consulting
(6) Suomen NLP-yhdistys 

Mitä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä?

Valmennuksen syventäminen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmällä

Mitä paremmin ihminen ymmärtää omia ajattelu- ja toimintamallejaan, taipumuksiaan, vahvuuksiaan sekä kehityskohteitaan, sitä paremmin hän osaa toimia myös lasten kanssa.

Valmennuksiani voidaan syventää liittämällä mukaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -itsearvioanalyysi ja sen läpikäyminen. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmän avulla valmennettava oppii ymmärtämään erilaisuutta ja ennen kaikkea omia toimintatapojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Valmennettava saattaa tehdä valtavia oivalluksia toiminnastaan erilaisten ihmisten kanssa myös vanhempana.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä toimii yksilövalmennusten lisäksi loistavasti työyhteisövalmennuksissa. Esimerkiksi päiväkodeissa koko työporukka hyötyy monella tapaa erilaisten ajattelu- ja toimintatyyliemme ymmärtämisestä. Yhteisö ja sen jäsenet pääsevät vahvuuksiensa tiedostamisessa aivan uudelle tasolle. Parhaimmassa tapauksessa työtehtävät ja -vastuut voidaan jakaa uudelleen kunkin luontaisten vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Näin koko työyhteisö pääsee kukoistamaan parhaassa taipumuspotentiaalissaan. Tätä kautta työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntyessä myös lasten hyvinvointi paranee.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennus voi olla täysin erillinen muista valmennuksistani ja se voidaan tehdä täysin onlinessa.

Tutustu lisää www.luontaisettaipumukset.fi

Miten pääsemme alkuun?

Maksuton alkukartoitus on 30 minuuttia. Jos me koemme, että valmennukseni kohtaa tarpeesi, niin saat kartoituksen jälkeen tarpeittesi mukaan tehdyn suunnitelman ja tarjouksen valmennuksesta. Jos taas koemme, että juuri tähän hetkeen valmennus ei ole sopiva, todennäköisesti osaan ohjata sinut toiselle asiantuntijalle. Pääsääntöisesti valmennuksestani ei tule kotiin tehtäviä, mutta lupaan, että valmennuksessa yhdessä läpi käymämme asiat palaavat arkisissa tilanteissa mieleesi ja auttavat sinua eteenpäin tavoitteissasi. Toimin pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella. Matkakulut lisätään valmennukseen silloin, kun valmennus tapahtuu yli 50km säteellä Riihimäen keskustasta. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa myös videopuheluiden kautta.

Palautteita koulutuksistani

”Koulutus oli hyödyllinen, sai ajattelemaan omaa toimintaa ja lasten ajattelumaailmaa. Koulutus sisälsi hyödyllistä tietoa ihmisten tunteista ja alitajuisesta toiminnasta.”

Kiitos kaunis antoisasta koulutuksesta! Moni asia oman kokemuksen kautta sai merkityksen ja koin ahaa-elämyksiä. Konkreettisia ohjeita toimimiseen ohjaajana ja eri vuorovaikutustilanteissa.

Miten valmennus auttaa sinua?

Valmennukseen tulevalla ei tarvitse olla mitään tiettyjä ennakkotietoja, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinulla ei tarvitse olla mielessä mitään erityistä ongelmaa, kun tulet valmennukseen, vaan voit tulla hakemaan itsellesi uusia näkökulmia lasten kanssa toimimiseen. Joskus olo voi vuorovaikutustilanteiden jälkeen olla todella raskas, etkä välttämättä tavoita syytä sille. Valmennuksessa voimme tarkastella vuorovaikutustilanteita ja löytää ratkaisuja raskaalle ololle. Osaan auttaa sinua myös silloin, jos mielessäsi on joku tietty ongelma tai vaikea tilanne, joka liittyy vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsen kanssa.

Valmennuksen avulla voit oppia

Ollaan yhteydessä!

Autan sinua parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsesi kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä – katsotaan, mikä olisi juuri sinulle sopiva valmennusmuoto!

Yhteystiedot

Voit laittaa sähköpostia minulle osoitteeseen [email protected]

Puhelinnumero 040-7755960

Y-tunnus 3012238-3

Postiosoite PL 49 11111 Riihimäki

Sosiaalinen media

Blogi

Voit ottaa yhteyttä myös lomakkeella