Emmi Jansson

Kohti parempaa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta lapsen kanssa

Lapsikuiskaaja ®

Lapsikuiskaaja ®

Valmennusta NEPSY:n ja NLP:n keinoin

Hei, olen Emmi!

 • YTM (pääaineena sosiaalityö, sivuaineena psykologia)
 • Next Generation NLP Associate Trainer
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 
Emmi Profiilikuva

Miten valmennus auttaa sinua?

Valmennukseen tulevalla ei tarvitse olla mitään tiettyjä ennakkotietoja, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinulla ei tarvitse olla mielessä mitään erityistä ongelmaa, kun tulet valmennukseen, vaan voit tulla hakemaan itsellesi uusia näkökulmia lasten kanssa toimimiseen. Joskus olo voi vuorovaikutustilanteiden jälkeen olla todella raskas, etkä välttämättä tavoita syytä sille. Valmennuksessa voimme tarkastella vuorovaikutustilanteita ja löytää ratkaisuja raskaalle ololle. Osaan auttaa sinua myös silloin, jos mielessäsi on joku tietty ongelma tai vaikea tilanne, joka liittyy vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsen kanssa.

Valmennuksen avulla voit oppia

 • Pääsemään paremmalle aaltopituudelle lapsen kanssa
 • Ymmärtämään paremmin lasten erilaisia mielensisäisiä järjestelmiä
 • Puhumaan ”samaa kieltä” lapsen kanssa sekä konkreettisella että kehonkielen tasolla
 • Välttämään jatkuvaa ei-sanan hokemista arjessa
 • Tarkastelemaan omia uskomuksia liittyen kasvatukseen ja romuttamaan niitä
 • Löytämään kiitollisuuden tunteen ja läsnäolon voiman lapsiperhearjessa
 • Milloin lasta kannattaa kehua ja millaista toimintaa kannattaa kehua, jos tahtoo antaa lapselle parhaimmat mahdolliset lähtökohdat kasvaa onnelliseksi nuoreksi ja aikuiseksi
 • Systeemiteorian, joka toimii aina ja kaikkialla, myös ja varsinkin lasten kanssa
 • Erityisen hyvät työkalut arjen haastaviin tilanteisiin: opettelemme keinoja, joita pääsee käyttämään, kun lapsi kiukuttelee, raivoaa, ei kuuntele ja oma ärsytyksesi kasvaa valtavaksi
 • Miten vahvistamme valmennuksessa myös erilaisten aistitietojen käyttöä, sillä kokonaisvaltaisilla aistimuksilla saamme myös lapsiperhe-elämästä kaiken ilon irti!

Keitä voin auttaa?

Teen pienryhmävalmennuksia niin neuvoloiden asiakkaille, kerhojen vetäjille, harrastustoiminnan vapaaehtoisille, lapsien kanssa toimivien järjestöjen henkilöstölle, eri alojen ammattilaisille kuin yhteen koottujen vanhempienkin ryhmille. Yksilövalmennus on myös mahdollista. Valmennukset toteutetaan ilman lapsia, ellei erityisesti tahdota perhevalmennusta. Valmennus voidaan toteuttaa kotitoimistollani, lenkkipolulla, kahvilassa, asiakasyrityksen omissa tiloissa, missä vain molemmille sopivassa paikassa.

Miksi haluan auttaa?

Vanhemmuus on koko elämän mullistava asia. Se saattaa tuoda esille sellaisia tunteita, ajatuksia ja käyttäytymismalleja, joista itsekin yllättyy. Olen itse kokenut äitiyden elämäni suurimpana opettajana ja olen kulkenut vaikeita polkuja pitkin, ennen kuin löysin onnellisen äitiyden. Minulla on aina ollut halu auttaa toisia ihmisiä, etenkin samoja kokemuksia jakavia ihmisiä. Ja se on syy, miksi kahdeksan vuotta sitten aloitin vertaistuellisen bloginikin, jossa kerroin lastemme sairauksista, äitiyteni kipukohdista ja taistelutahdosta. Nyt on aika yhdistää omakohtainen vanhemmuuskokemukseni asiantuntijuuteeni.

Autan aikuisia ja lapsia parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Haluan tarjota työkaluja arjen pyörteisiin. Haluan, että vanhempi, kasvattaja kokisi onnistumisia kasvatuksessa. Haluan, että myös arkeen uupuneet vanhemmat uskaltaisivat olla yhteydessä minuun. Haluan mahdollisimman monen lapsen kokevan itsensä hyvinvoivaksi, merkitykselliseksi ja tärkeäksi toimiessaan aikuisen kanssa. Toivon valmennukseni tavoittavan vanhempien lisäksi muutkin lasten kanssa arjessa toimivat aikuiset, sillä kaikkialla, missä lasten kanssa ollaan tekemisissä, tarvitaan arvostavaa kohtaamista.

Kuka minä olen?

Olen valmentaja, jonka intohimona on auttaa aikuisia saavuttamaan parempi yhteys lapsiin. Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenani sosiaalityö, sivuaineenani psykologia. Olen Next Generation NLP Associate Trainer ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Olen monialainen yrittäjä: valmennuksen lisäksi teen sisällöntuotantoa ja olen bloggaaja Vaikuttajamedialla. Olen äiti kolmelle lapselle, ja lasten hyvinvointi onkin minulle tärkeintä, niin kotona kuin töissäkin.

Mitä on sosiaalityö, NEPSY ja NLP?

Valmennus perustuu koulutukseeni sosiaalityötekijänä (1) ja NEPSY-valmentajana (2). Valmennuksessa käytetään erinomaisiksi havaitsemiani NLP-menetelmiä (3).

Sosiaalityö on on sosiaalisia ongelmia ehkäisevä, vähentävä tai poistava asiantuntijatyö, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteiden tasolla (4). Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja pystyy tarjoamaan monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. NEPSY-valmentaja auttaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. (5) NLP eli neurolinguistic programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. (6)

(1) Olen laillistettu sosiaalityöntekijä
(2) Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit
(3) Koulutukseni NLP:n parissa on Suomen NLP-yhdistyksen kriteerien mukainen
(4) Sosiaali- ja terveysministeriö
(5) Kirsi Consulting
(6) Suomen NLP-yhdistys 

Miten pääsemme alkuun?

Maksuton alkukartoitus on 30 minuuttia. Jos me koemme, että valmennukseni kohtaa tarpeesi, niin saat kartoituksen jälkeen tarpeittesi mukaan tehdyn suunnitelman ja tarjouksen valmennuksesta. Jos taas koemme, että juuri tähän hetkeen valmennus ei ole sopiva, todennäköisesti osaan ohjata sinut toiselle asiantuntijalle. Pääsääntöisesti valmennuksestani ei tule kotiin tehtäviä, mutta lupaan, että valmennuksessa yhdessä läpi käymämme asiat palaavat arkisissa tilanteissa mieleesi ja auttavat sinua eteenpäin tavoitteissasi. Toimin pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella. Matkakulut lisätään valmennukseen silloin, kun valmennus tapahtuu yli 50km säteellä Riihimäen keskustasta. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa myös videopuheluiden kautta.

Palautteita koulutuksistani

”Koulutus oli hyödyllinen, sai ajattelemaan omaa toimintaa ja lasten ajattelumaailmaa. Koulutus sisälsi hyödyllistä tietoa ihmisten tunteista ja alitajuisesta toiminnasta.”

Kiitos kaunis antoisasta koulutuksesta! Moni asia oman kokemuksen kautta sai merkityksen ja koin ahaa-elämyksiä. Konkreettisia ohjeita toimimiseen ohjaajana ja eri vuorovaikutustilanteissa.

Ollaan yhteydessä!

Autan sinua parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsesi kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä – katsotaan, mikä olisi juuri sinulle sopiva valmennusmuoto!

Yhteystiedot

Voit laittaa sähköpostia minulle osoitteeseen [email protected]

Puhelinnumero 040-7755960

Y-tunnus 3012238-3

Postiosoite PL 49 11111 Riihimäki

Sosiaalinen media

Blogi

Voit ottaa yhteyttä myös lomakkeella

  No posts found