Emmi Jansson

Lapsikuiskaaja

Valmennusta NEPSY:n ja NLP:n keinoin

Hei, olen Emmi!

Olen valmentaja, jonka intohimona on auttaa aikuisia saavuttamaan parempi yhteys lapsiin. Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenani sosiaalityö, sivuaineenani psykologia. Olen Next Generation NLP Associate Trainer ja keväällä 2020 valmis ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Olen monialainen yrittäjä: valmennuksen lisäksi teen sisällöntuotantoa ja olen bloggaaja Vaikuttajamedialla. Olen äiti kolmelle lapselle, ja lasten hyvinvointi onkin minulle tärkeintä, niin kotona kuin töissäkin.

Miksi haluan auttaa?

Vanhemmuus on koko elämän mullistava asia. Se saattaa tuoda esille sellaisia tunteita, ajatuksia ja käyttäytymismalleja, joista itsekin yllättyy. Olen itse kokenut äitiyden elämäni suurimpana opettajana ja olen kulkenut vaikeita polkuja pitkin, ennen kuin löysin onnellisen äitiyden. Minulla on aina ollut halu auttaa toisia ihmisiä, etenkin samoja kokemuksia jakavien ihmisten kanssa. Ja se on syy, miksi kahdeksan vuotta sitten aloitin vertaistuellisen bloginikin, jossa kerroin lastemme sairauksista, äitiyteni kipukohdista ja taistelutahdosta. Nyt on aika valjastaa omakohtainen vanhemmuuskokemukseni asiantuntijuuteeni.

Autan aikuisia ja lapsia parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Haluan tarjota työkaluja arjen pyörteisiin. Haluan, että vanhempi, kasvattaja kokisi onnistumisia kasvatuksessa. Haluan, että myös arkeen uupuneet vanhemmat uskaltaisivat olla yhteydessä minuun. Haluan mahdollisimman monen lapsen kokevan itsensä hyvinvoivaksi, merkitykselliseksi ja tärkeäksi toimiessaan aikuisen kanssa. Toivon valmennukseni tavoittavan vanhempien lisäksi muutkin lasten kanssa arjessa toimivat aikuiset.

Ketä voin auttaa?

Teen pienryhmävalmennuksia niin neuvoloiden asiakkaille, kerhojen vetäjille, harrastustoiminnan vapaaehtoisille, lapsien kanssa toimivien järjestöjen henkilöstölle, eri alojen ammattilaisille kuin yhteen koottujen vanhempienkin ryhmille. Yksilövalmennus on myös mahdollista. Valmennukset toteutetaan ilman lapsia, ellei erityisesti tahdota perhevalmennusta. Valmennus voidaan toteuttaa kotitoimistollani, lenkkipolulla, kahvilassa, asiakasyrityksen omissa tiloissa, missä vain molemmille sopivassa paikassa.

Miten valmennus voi auttaa sinua?

Valmennukseen tulevalla ei tarvitse olla mitään tiettyjä ennakkotietoja, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinulla ei tarvitse olla mielessä mitään erityistä ongelmaa, kun tulet valmennukseen, vaan voit tulla hakemaan itsellesi uusia näkökulmia lasten kanssa toimimiseen. Joskus olo voi vuorovaikutustilanteiden jälkeen olla todella raskas, etkä välttämättä tavoita syytä sille. Valmennuksessa voimme tarkastella vuorovaikutustilanteita ja löytää ratkaisuja raskaalle ololle.

Valmennuksen avulla voit oppia

  • Pääsemään paremmalle aaltopituudelle lapsen kanssa
  • Ymmärtämään paremmin lasten erilaisia mielensisäisiä järjestelmiä
  • Puhumaan ”samaa kieltä” lapsen kanssa sekä konkreettisella että kehonkielen tasolla
  • Välttämään jatkuvaa ei-sanan hokemista arjessa
  • Tarkastelemaan omia uskomuksia liittyen kasvatukseen ja romuttamaan niitä
  • Löytämään kiitollisuuden tunteen ja läsnäolon voiman lapsiperhearjessa
  • Milloin lasta kannattaa kehua ja millaista toimintaa kannattaa kehua, jos tahtoo antaa lapselle parhaimmat mahdolliset lähtökohdat kasvaa onnelliseksi nuoreksi ja aikuiseksi
  • Systeemiteorian, joka toimii aina ja kaikkialla, myös ja varsinkin lasten kanssa
  • Erityisen hyvät työkalut arjen haastaviin tilanteisiin: opettelemme keinoja, joita pääsee käyttämään, kun lapsi kiukuttelee, raivoaa, ei kuuntele ja oma ärsytyksesi kasvaa valtavaksi
  • Miten vahvistamme valmennuksessa myös erilaisten aistitietojen käyttöä, sillä kokonaisvaltaisilla aistimuksilla saamme myös lapsiperhe-elämästä kaiken ilon irti!

Mitä on sosiaalityö, NEPSY ja NLP?

Valmennus perustuu koulutukseeni sosiaalityötekijänä (1) ja NEPSY-valmentajana (2). Valmennuksessa käytetään erinomaisiksi havaitsemiani NLP-menetelmiä (3).

Sosiaalityö on on sosiaalisia ongelmia ehkäisevä, vähentävä tai poistava asiantuntijatyö, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla (4). Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja pystyy tarjoamaan monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. NEPSY-valmentaja auttaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. (5) NLP eli neurolinguistic programming on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. (6)

(1) Minulla on sosiaalityöntekijän pätevyys
(2) Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit
(3) Koulutukseni NLP:n parissa on Suomen NLP-yhdistyksen kriteerien mukainen
(4) Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/sosiaalityo
(5) Kirsi Consulting https://www.kirsiconsulting.com/nepsy-valmentajakoulutus/
(6) Suomen NLP-yhdistys https://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/

Alan tekemään valmennuksia kokopäiväisesti huhtikuussa 2020.

Maksuton alkukartoitus on 45 minuuttia. Kartoituksen jälkeen saat tarpeittesi mukaan tehdyn suunnitelman ja tarjouksen valmennuksesta. Pääsääntöisesti valmennuksesta ei tule kotiin tehtäviä, mutta lupaan, että valmennuksessa yhdessä läpi käymämme asiat palaavat arkisissa tilanteissa mieleesi ja auttavat sinua eteenpäin tavoitteissasi. Toimin etelä-Suomen alueella. Matkakulut lisätään valmennukseen silloin, kun valmennus tapahtuu yli 50km säteellä Riihimäen keskustasta. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa myös videopuheluiden kautta.

Ollaan yhteydessä!

Autan sinua parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsesi kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä – katsotaan, mikä olisi juuri sinulle sopiva valmennusmuoto!

Sähköposti

Laita sähköpostia minulle osoitteeseen [email protected]

Sosiaalinen media

Blogi

Voit ottaa yhteyttä myös lomakkeella